Ερωτηματολόγιο Εσωτερικής Αξιολόγησης

 

Οδηγίες Συμπλήρωσης του Ερωτηματολογίο:

    1. Παρακαλώ συμπληρώστε όλα τα πεδία με αστερίσκο(*)
    2. Εάν οποιαδήποτε ερώτηση δεν αναφέρεται ή ισχύει για σας, ενεργοποιείστε την επιλογή “Δ/Α”

 

1. ΣΤΟΧΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ
2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ & ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
2.1 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
2.2 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
2.3 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ, ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ & ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ (Γ-Δ-Ι)
2.4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
2.5 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ στο ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
Πείτε μας την Άποψη σας