Ramy kwalifikacji dla pracowników w sektorze gospodarki odpadami oraz propozycje programu szkoleniowego

Rezultaty wewnętrznej i zewnętrznej oceny produktów projektu oraz zalecenia dotyczące modyfikacji zawarte w raportach ewaluacyjnych będą podstawą opracowania końcowej wersji ram kwalifikacji dla pracowników w sektorze gospodarki odpadami oraz programu szkoleniowego wraz z materiałami. Modyfikacje zostaną wprowadzone we wszystkich wersjach językowych opracowanych przez partnerów projektu.