Δίκτυο SWFM-QF

 

Δημιουργήθηκε το διεθνές Δίκτυο μελών του έργου SWFM-QF που αποτελείται από ενδιαφερόμενους και εμπλεκόμενους φορείς σε θέματα διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Σήμερα, το Δίκτυο SWFM-QF αριθμεί περισσότερα από 390 ενεργά μέλη σε 11 Ευρωπαϊκές χώρες.

Τα μέλη του SWFM-QF συμμετείχαν στην αξιολόγηση των κύριων αποτελεσμάτων του έργου.