Raport z wynikami badań ankietowych dotyczących krajowych ram kwalifikacji oraz szkoleń zawodowych dla zarządzających instalacjami gospodarki odpadami

Przygotowano osiem sprawozdań ( po jednym w każdym z uczestniczących państw) po realizacji badań dotyczących kwalifikacji, wiedzy , umiejętności oroaz statusu zawodowego zarządzających instalacjami gospodarki odpadami. Każde badanie zostało przeprowadzone za pomocą kwestionariuszy ankietowych, które dystrybuowano w ponad 200 instytucjach prowadzących szkolenia zawodowe. Oryginalny kwestionariusz został przygotowany w języku angielskim, a następnie przetłumaczony na języki wszystkich partnerów projektu oraz dostosowany do specyficznych potrzeb poszczególnych krajów.

Raporty zostały opracowane w języku angielskim.

(Raporty krajowe / EN, GR, DE, IT, HU, PL, LT, BG)

Liczba raportów: 8