Συγκριτική Μελέτη για τα επαγγελματικά προσόντα και το σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Η Συγκριτική Μελέτη αναλύει και συγκρίνει τα επαγγελματικά προσόντα και το εθνικό σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης σε οκτώ χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Βουλγαρία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιταλία, Λιθουανία, Πολωνία και Ηνωμένο Βασίλειο – στον τομέα της διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Η έκθεση επικεντρώνεται στα επαγγελματικά προσόντα των διαχειριστών μονάδων διαχείρισης στερεών αποβλήτων σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων (επίπεδο EQF=6).

Τα σχετικά στοιχεία συγκεντρώθηκαν από οκτώ έρευνες, μια ανά χώρα, σε εθνικό επίπεδο, από εγκαταστάσεις διαχείρισης στερεών αποβλήτων, από επαγγελματικούς οργανισμούς/ συνδέσμους/ συλλόγους και παρόχους εκπαίδευσης, ώστε να εξασφαλιστούν πληροφορίες από πρώτο χέρι και να υπάρξει επίκαιρη, βαθύτερη ενημέρωση σχετικά α) με την κατάσταση της σημασίας της γνώσης των απαιτούμενων προσόντων, β) με τις συνθήκες στην αγοράς εργασίας και την προσφορά επαγγελματικής κατάρτισης στον τομέα της Διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων.

 

(Συγκριτική Μελέτη / EN, GR, DE, IT, HU, PL, LT, BG)