Συντονιστικές Συναντήσεις του Έργου SWFM-QF

Οι συντονιστικές συναντήσεις του Έργου SWFM-QF παρέχουν την ευκαιρία για εις βάθος συζήτηση σχετικά με τεχνικά, διοικητικά και οικονομικά θέματα μεταξύ των εταίρων.

10/10/2014 Τελικό Συνέδριο (Θεσσαλονίκη), GR

08-09/10/2014 Τελική Συνάντηση (Θεσσαλονίκη), GR

26-27/06/2014 4η Συντονιστική Συνάντηση (Largs, Scotland), UK

24-25/02/2014 Τεχνική Συνάντηση (Reggio Emilia), IT

14-15/11/13 3η Συντονιστική Συνάντηση (Budapest), HU

17-18/06/13 2η Συντονιστική Συνάντηση (Δρέσδη), DE

17-18/12/12 Εναρκτήρια Συνάντηση (Θεσσαλονίκη), GR