Φυλλάδιο SWFM-QF

Το Πρώτο και Τελευταίο Φυλλάδιο του έργου SWFM-QF είναι διαθέσιμα. 

Στο Πρώτο Φυλλάδιο παρουσιάζονται οι δομή, οι στόχοι και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα του έργου SWFM-QF. 

Στο Τελευταίο Φυλλάδιο παρουσιάζονται τα κύρια αποτελέσματα και οι ενέργειες αξιοποίησης του έργου SWFM-QF.

 

(Πρώτο Φυλλάδιο / EN, GR, DE, IT, HU, PL, LT, BG)

(Final Leaflet / EN, GR, DE, IT, HU, PL, LT, BG)