Σύνδεσμοι και Αρχές

Οδηγίες Συμπλήρωσης του Ερωτηματολογίο:

    1. Παρακαλώ συμπληρώστε όλα τα πεδία με αστερίσκο(*)
    2. Εάν οποιαδήποτε ερώτηση δεν αναφέρεται ή ισχύει για σας, ενεργοποιείστε την επιλογή “ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ”

 

1. Ο τύπος του ιδρύματος ή του οργανισμού που εκπροσωπείται: (*)
2. Παρακαλώ αναφέρετε τη γνώμη σας σχετικά με τη σημαντικότητα των ακόλουθων εκπαιδευτικών ενοτήτων που μπορούν να περιλαμβάνονται σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης στελεχών και τεχνικών που απασχολούνται σε εγκαταστάσεις διαχείρισης στερεών αποβλήτων.
3. Παρακαλώ αναφέρετε τη γνώμη σας σχετικά με τις υπάρχουσες γνώσεις σας για τις ακόλουθες εκπαιδευτικές ενότητες
4. Πως θα αξιολογούσατε την ποιότητα των προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων που απασχολούνται σε εγκαταστάσεις διαχείρισης στερεών αποβλήτων που έχετε παρακολουθήσει ή γνωρίζεται σχετικά;
5. Ποιες άλλες εκπαιδευτικές ενότητες θα πρέπει να υπάρχουν και ποιες επιπλέον γνώσεις, δεξιότητες νομίζετε ότι θα πρέπει να αποκομίζει ένα στέλεχος που απασχολείται σε εγκατάσταση διαχείρισης στερεών αποβλήτων από ένα πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης
6. Υπάρχει ενδιαφέρον εργαζομένων / επιχειρήσεων διαχείρισης στερεών αποβλήτων για τη συμμετοχή σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, σχετικά με το αντικείμενο αυτό; (*)
7. Ποια είναι τα σημαντικότερα προβλήματα – εμπόδια που θεωρείτε ότι υπάρχουν στην επαγγελματική κατάρτιση των στελεχών / τεχνικών που απασχολούνται σε εγκαταστάσεις διαχείρισης στερεών αποβλήτων;
Πείτε μας την Άποψη σας