Οργανισμοί Επαγγελματικής Κατάρτισης

Οδηγίες Συμπλήρωσης του Ερωτηματολογίο:

    1. Παρακαλώ συμπληρώστε όλα τα πεδία με αστερίσκο(*)
    2. Εάν οποιαδήποτε ερώτηση δεν αναφέρεται ή ισχύει για σας, ενεργοποιείστε την επιλογή “ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ”

 

1. Ποια προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης για εργαζόμενους σε εγκαταστάσεις διαχείρισης στερεών αποβλήτων έχετε υλοποιήσει ή πρόκειται να υλοποιήσετε; Παρακαλώ αναφέρετε τους τίτλους: (*)
2. Αναφέρετε το ποσοστό του χρόνου που υπάρχει στο πρόγραμμα κατάρτισης για:
3. Παρακαλώ αναφέρετε ποια από τα παρακάτω θέματα αναπτύσσονται στη διάρκεια της κατάρτισης:
4. Πως έχουν αξιολογηθεί τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, που έχετε υλοποιήσει, στον τομέα διαχείρισης στερεών αποβλήτων από τους εκπαιδευόμενους και τους εκπαιδευτές;
5. Ποιοι ήταν οι εκπαιδευτικοί στόχοι του προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης σε επίπεδο:
6. Ποιο είναι το κόστος συμμετοχής ενός εκπαιδευόμενου σε πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης, που αναφέρεται στη διαχείριση στερεών αποβλήτων; (*)
7. Ποιος καλύπτει συνήθως τα έξοδα συμμετοχής των εκπαιδευομένων; (*)
8. Υπάρχει ενδιαφέρον εργαζομένων / επιχειρήσεων για τη συμμετοχή τους σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης που αναφέρονται στη διαχείριση στερεών αποβλήτων; (*)
9. Ποιο είναι το επίπεδο εκπαίδευσης των ενδιαφερομένων που θέλουν να συμμετάσχουν ή συμμετέχουν σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης που αναφέρονται στη διαχείριση στερεών αποβλήτων; (*)
10. Ποια είναι τα κύρια προβλήματα που έχετε αντιμετωπίσει σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, που υλοποιήσατε και αναφέρονται στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων; (*)
Πείτε μας την Άποψη σας