Δημοσιεύσεις και δελτία τύπου

 

 

Στο πλαίσιο των δράσεων διάχυσης του έργου SWFM-QF, οι εταίροι του έργου, δημοσίευσαν άρθρα σε εθνικά περιοδικά.

 

SIGMA:

 1. Econews ηλεκτρονικό περιοδικό 1ο άρθρο
 2. Πολυτεχνικά Νέα ηλεκτρονικό περιοδικό για Μηχανικούς 2ο άρθρο
 3. Press Release for the SWFM-QF Final Conference to the September’s 2014 Newsletter of the Waste+Water e-magazine.
 4. Technical Article for SWFM-QF to the November’s 2014 “Technografima” of the Technical Chamber of Greece.
 5. Technical Article for SWFM-QF to EU Magazine Regional Review (Parliament Magazine, Issue 403, page 64).

SINERGIE:

 1. Giornale di Reggio ηλεκτρονικό περιοδικό 1ο άρθρο (21/02/2013)
 2. Δελτίο Τύπου για την Ενημερωτική Ημερίδα που διοργανώθηκε στη Ραβέννα (20/09/2013)
 3. Reggio report ηλεκτρονικά νέα 2ο άρθρο/δελτίο τύπου (24/02/2014)
 4. Prima Pagina εφημερίδα 3ο άρθρο/δελτίο τύπου (24/02/2014)
 5. Press Release for the SWFM-QF Final Conference.

F-BB:

 1. Ενημερωτικό δελτίο της Ομοσπονδιακής Ένωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης στη Γερμανία 1ο άρθρο.

IEP-NRI:

 1. RECYCLING ηλεκτρονικό περιοδικό 1ο άρθρο.
 2. Gospodarka Odpadami περιοδικό 2ο άρθρο.
 3. rynek inwestycji περιοδικό 3rd article.

SZIE:

 1. ZIP περιοδικό 1ο άρθρο.

SBGDD:

 1. VKS News Dec. 2013/January 2014 περιοδικό 1ο άρθρο.
 2. Press Release for the SWFM-QF Final Conference.
 3. Information about SWFM-QF to SBGDD Website.
 4. Article for the SWFM-QF webpage

PASEPPE:

 1. Δελτίο Τύπου για την Ενημερωτική Ημερίδα που διοργανώθηκε στην Αθήνα (07/03/2014).

ICERMS:

 1. Άρθρα δημοσιευμένα στην ιστοσελίδα του TWML & ICERMS website
 2. Δελτίο τύπου στο WAMITAB (August 2013)

KTU-APINI:

 1. Δελτίο Τύπου και άρθρο σε εφημερίδα στην Λιθουανία (newspaper “Alytaus Naujienos”) (05/12/2013)

ΒΙΑ:

 1. Δελτίο Τύπου για την Ενημερωτική Ημερίδα που διοργανώθηκε στην Σόφια (26/09/2013).
 2. Δελτία Τύπου σε εφημερίδες στην Βουλγαρία και ηλεκτρονικά περιοδικά.
 3. Press Article about SWFM-QF to Bulgarian Industrial Association website and to the website www.competencemap.bg (28/05/2014)
 4. Press release for the SWFM-QF Final Conference.