Εκδηλώσεις σε Εθνικό Επίπεδο

 

Στο πλαίσιο των δράσεων διάχυσης του έργου SWFM-QF, οι εταίροι του έργου, συμμετέχουν σε τοπικές-εθνικές εκδηλώσεις παρουσιάζοντας τα αποτελεσματα του έργου στο κοινό.

 

SIGMA:

1. 26/04/2013: Συμμετοχή σε ημερίδα με θέμα Τεχνολογίες Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων που διοργάνωσε η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας μαζί με την ΠΕΔ Κ.Μ σε συνεργασία με το Συμβούλιο Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης την Παρασκευή 26 Απριλίου 2013. Έγινε διάχυση πληροφοριακού υλικού και προώθηση του έργου SWFM-QF.

2. 10/06/2013: Συμμετοχή στην συνάντηση της EACEA στην Αθήνα που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστημιακό Μουσείο Ιστορίας στην Αθήνα στις 10 Ιουνίου του 2013 για την διάδοση του SWFM-QF. Ο τίτλος αυτής της συνάντησης ήταν ‘Meeting of Greek Centralised Projects: Leonardo Da Vinci, Grundtvig, Adult Learning Agenda’. Παρουσιάστηκε το έργο SWFM-QF κατά τη διάρκεια της συνάντησης, διανεμήθηκε ενημερωτικό υλικό και πραγματοποιήθηκε η δικτύωση με παρόμοια έργα. Προώθηση του έργου SWFM-QF.

3. 19/09/2013: Συμμετοχή στο τελικό συνέδριο του Ευρωπαϊκού Έργου «Training on Health and Safety in the Environment Industrial Sector (THESEIS)» που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (Σ.Β.Β.Ε.), την Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου 2013 (10.00-15.00) με τίτλο: «Effective Waste Management» στο ξενοδοχείο Porto Palace στη Θεσσαλονίκη. Προώθηση του έργου SWFM-QF.

4. 13/06/2014: Συμμετοχή στο ATHENS2014 2ο Διεθνές Συνέδριο για τη Βιώσιμη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων, που πραγματοποιήθηκε στο Royal Olympic Hotel στις 12-13 Ιουνίου 2014 στην Αθήνα. Το Διεθνές Συνέδριο ATHENS2014 διοργανώθηκε στο πλαίσιο του έργου LIFE+ ATHENS-BIOWASTE και τελούσε υπό την αιγίδα της Ελληνικής Προεδρίας. Προώθηση του έργου SWFM-QF.

 

PASEPPE:

1. 18-21/04/2013: Συμμετοχή στην 6η διοργάνωση της διεθνούς έκθεσης «Ecotec – Τεχνολογίες Περιβάλλοντος & Φωτοβολταϊκά Συστήματα», η οποία συστεγάστηκε με τις εκθέσεις «Domicatec» και την «Ελληνικό Αλουμίνιο», με επισκεψιμότητα μεγαλύτερη των 30.000 στο σύνολο. Η ΠΑΣΕΠΠΕ ενοικίασε περίπτερο και αίθουσα εκδηλώσεων για την προώθηση των αποτελεσμάτων του έργου. Προώθηση του έργου SWFM-QF.

 

SINERGIE:

1. 28/2/2013.  Participation to a National Conference titled “Time, behaviour and resources management: towards a more sustainable society”. Promotion of SWFM-QF project.

2. 21/03/2013. Συμμετοχή σε συνέδριο με τίτλο Sustainable innovation for companies’ competitiveness: case studies and best practice που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο της Padua – Industrial Engineering – CESQA στην Padua, Ιταλία. Ο κύριος στόχος του συνεδρίου ήταν να παρουσιάσει σημερινές ή εμπειρίες του παρελθόντος που συνδέονται με τα έργα, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες για την αειφόρο ανάπτυξη. Προώθηση του έργου SWFM-QF.

3. 18/05/2013: Συμμετοχή σε συνέδριο με τίτλο “Jobs: can sustainability be a driver for economic development in time of crisis?”. Το Συνέδριο διοργανώθηκε στο Udine κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης EOS – Έκθεση Αειφορίας. Ο κύριος στόχος του συνεδρίου ήταν να παρουσιάσει νέες ευκαιρίες και νέες θέσεις εργασίας που προσφέρει η πράσινη οικονομία. Προώθηση του έργου SWFM-QF.

 

ΒΙΑ:

1. 29-31/05/2013: Συμμετοχή σε Εθνικό Συνέδριο-Έκθεση με τίτλο: Προώθηση και διάχυση πληροφοριακού υλικού του έργου SWFM-QF.

 

ICERMS:

1. 09/12/2012: Παρουσίαση του έργου στο WAMITAB/SQA event (CFE Event).

2. 11/02/2014: Συμμετοχή και διάχυση πληροφοριακού υλικού του SWGM-QF στο European Monitoring Conference στις Brussels (Work-based Learning and Apprenticeships). Προώθηση και διάχυση πληροφοριακού υλικού του έργου SWFM-QF.

3. 02/04/2014: Συμμετοχή και ανεπίσημη παρουσίαση του SWGM-QF στο 2014 NI CONFERENCE & EXHIBITION titled “Waste in the Right Place?”. Προώθηση και διάχυση πληροφοριακού υλικού του έργου SWFM-QF.

 

IEP-NRI:

1. 11-12/09/2014: Organisation of the 12th International Conference “Man, Health and Environment”. Dissemination of SWFM-QF project results.

2. 14-17/10/2014: Participation to the International trade fair of environmental protection POLEKO. IEP-NRI had a stand located in the area named “Salon Eco-Innovation” in the Pavilion 8A. Dissemination of SWFM-QF project results.

 

SBG DD:

1. 24-26/01/2014: Presentation of SWFM-QF at the career fair in Dresden, Germany. Several hundred persons passed our fair stand. Among the visitors were also company representative from the waste management industry. Dissemination of SWFM-QF project results.

2. 06/02/2015: Presentation and dissemination of the SWFM-QF project at the meeting of the Association for Saxon Waste Management Companies together with a representative of the Federal Institute for vocational education and training in Germany (BIBB); Promotion of the SWFM-QF.

 

SZIE:

1. 13/10/2014: Organisation of a dissemination workshop at the Szent István University -mainly for students- presenting the results of the SWFM-QF project, as it can be useful for their studies, disseminating the SWFM-QF Project.

2. 10/11/2014: Organisation of the Renewable Energies Utilisation Workshop in Gödöllő, Hungary, where Dr. István SZABÓ dean of the Faculty of Mechanical Engineering informed the participants about the project activities of the faculty, disseminating the SWFM-QF Project.

 

KTU-APINI:

1. 05/03/2014: Participation in a dissemination seminar of the project DESUR and presentation of the SWFM-QF project activities and results, disseminating the SWFM-QF Project.

 

PCC:

1. 02-04/09/2014: Presentation and dissemination of the SWFM-QF project at the 18th conference “Complex Waste Management” that was held on 2-4 September 2014 in Iława, Poland. Dissemination of SWFM-QF Project.