Παραδοτέα

 

Στο πεδίο αυτό, μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τα παραδοτέα του έργου SWFM-QF.

 

D2.2 Ενδιάμεση Έκθεση Ποιότητας

D2.3 Τελική Έκθεση Ποιότητας

D3.1 Εθνικές εκθέσεις για τα προσόντα των επαγγελματιών στη βιομηχανία διαχείρισης στερεών αποβλήτων

D3.2 Εθνικές εκθέσεις σχετικά με τις υφιστάμενες διαδικασίες κατάρτισης των επαγγελματιών στη βιομηχανία διαχείρισης στερεών αποβλήτων

D3.3 Γνωσιακή Βάση

D3.4 Δίκτυο SWFM-QF

D4.1 Συγκριτική Έκθεση για τα επαγγελματικά προσόντα και το σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

D4.2 Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων

D4.3 Εργαλείο Ενημέρωσης

D5.1 Έκθεση με βάση τα αποτελέσματα της εσωτερικής αξιολόγησης

D5.2 Εκθέσεις σχετικά με τα αποτελέσματα της εξωτερικής αξιολόγησης

D5.3 Αναθεωρημένο Πλαίσιο Προσόντων και Προτάσεις για το SWFM πρόγραμμα κατάρτισης

D6.1 Εγχειρίδιο Επικοινωνίας και Διάδοσης

D6.2 Ιστοσελίδα Έργου

D6.3 Ενημερωτικά Δελτία SWFM-QF

D6.4 Ενημερωτικές Ημερίδες

D6.5 Φυλλάδιο SWFM-QF

D6.6 Brochure

D6.7 Δημοσιεύσεις και δελτία τύπου

D6.8 Εκδηλώσεις σε Εθνικό Επίπεδο

D7.1 Exploitation Plan Handbook

D7.2 Τελικό Συνέδριο