Partnerzy projektu

Partnerami w projekcie SWFM-QF jest 13 organizacji z ośmiu krajów północnej, centralnej i południowej Europy. Rezultaty projektu SWFM-QF będą opublikowane w ośmiu językach i jako ogólnodostępne będą mogły służyć wielu beneficjentom, również spoza krajów zaangażowanych w projekt.

Partnerzy projektu są ekspertami w dziedzinie ram kwalifikacyjnych, kształcenia i szkoleń zawodowych z zakresu gospodarki odpadami i ochrony środowiska. Międzynarodowy wymiar projektu oraz kwalifikacje partnerów gwarantują sprawny przepływ informacji, w tym z zakresu metodologii i technologii, oraz przyczynią się do stworzenia jednolitej struktury szkoleń na poziomie europejskim.