Partneriai

SWFM projektą vykdo 13 organizacijų iš 8 ES šalių, įskaitant šiaurės, pietų ir centrinę Europą. Tarptautinis bendradarbiavimas projekte įgalina spręsti skirtingų šalių problemas ES lygmenyje. Projekto rezultatai bus prieinami ne tik projekto partneriams, bet ir kitoms suinteresuotoms šalims.

Projekto partneriai turi daug patirties atliekų tvarkymo organizacijų kvalifikacijos ir mokymo bei atliekų tvarkymo ir aplinkos apsaugos srityse. Tarpdalykinės projekto partnerių žinios ir patirtis įgalina atlikti efektyvią analizę ir sukurti projekte numatytas priemones.