Rezultaty projektu

  • Raport z wynikami badań ankietowych dotyczących krajowych ram kwalifikacji oraz szkoleń zawodowych dla zarządzających instalacjami gospodarki odpadami
  • Sieć ekspertów na poziomie UE
  • Platforma komunikacji i wymiany wiedzy
  • Raport porównawczy dotyczący posiadanych kwalifikacji oraz dostępności szkoleń zawodowych w sektorze gospodarki odpadami zgodnych z Europejskimi Ramami Kwalifikacji i Europejskim Systemem Transferu Osiągnięć w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym
  • Ramy kwalifikacji dla pracowników w sektorze gospodarki odpadami (na poziomach 4-6 EQF)
  • Narzędzie informacyjno-szkoleniowe dla pozyskiwania kwalifikacja wymaganych na poszczególnych poziomach EQF (kryteria przystąpienia, wymagania, program nauczania, źródła materiałów szkoleniowych)
  • Rozpowszechnianie wyników projektu
  • Pięcioletni plan wykorzystania wyników projektu