Projekto rezultatai

  • Nacionalinės atliekas tvarkančių organizacijų ir mokymo paslaugas teikiančių organizacijų apklausos
  • Komunikavimo ir pasikeitimo informacija priemonė;
  • Lyginamoji esamų kvalifikacijos ir mokymo programų ataskaita
  • Kompetencijos sistema atliekas tvarkančių organizacijų specialistams (4-6 kvalifikacijos lygmenys)
  • Mokymo priemonė (reikalavimai dalyviams, struktūra, turinys, mokymo medžiaga)
  • Įvertinimo procesai
  • Informacijos sklaida
  • Įgyvendinimo planas 5 metams