Projekto aprašymas

 

SWFM-QF projektas

Atliekų tvarkymo organizacijų kvalifikacijos ir mokymo sistema

Apie SWFM-QF projektą?

Projekto tikslas – sukurti Europos atliekų tvarkymo organizacijų kvalifikacijos ir mokymo sistemą. Projekte dalyvauja 13 partnerių iš 8 Europos Sąjungos šalių.

Kodėl buvo sukurtas SWFM-QF projektas?

Kietas atliekas tvarkančios organizacijos (sąvartynai, atliekų perdirbimo įmonės ir kt.) įvairių studijų duomenimis (pvz. ECORYS 2009) yra svarbi eko-pramonės dalis. EU27 eko-pramonės apyvarta 2004 metais buvo 70.5 mlrd. EUR, o 2008 metais jau 92.2 mlrd. EUR. Darbuotojų skaičius šiame sektoriuje siekė 845 tūkstančius 2004 metais ir 1.467 tūkstančius 2008 metais. Studija “BIO Intelligence Service 2011″ atskleidė, kad pasiekus aukštą ES atliekų tvarkymą reglamentuojančių dokumentų įgyvendinimą, atleikų tvarkymo ir perdirbimo apyvarta išaugtų 5 mlrd. EUR/ metus ir būtų sukurta daugiau nei 400,000 darbo vietų iki 2020 metų. Atliekų tvarkymo pramonė pastaraisiais metais ženkliai pasikeitė ir toliau keičiasi atsirandant naujoms technologijoms ir priemonėms.

Integruotas atliekų tvarkymo požiūrio taikymas mažinant atliekų tvarkymą sąvartynuose bei didinant atliekų perdirbimo kiekius buvo vienas didžiausių šio sektoriaus pokyčių. Atliekas tvarkančios įmonės nuolat tobulėja bei taiko vis sudėtingesnes technologijas. Tai reikalauja atitinkamos specialistų kvalifikacijos.

Nepaisant augančio techniškai kvalifikuotų specialistų poreikio, esamos atliekas tvarkančių organizacijų darbuotojų kvalifikacijos ir mokymo sistemos ES šalyse yra labai skirtingos ir daugeliu atveju neefektyvios.

SWFM-QF projektas buvo sukurtas šai problemai spręsti bei ES atliekų tvarkymo politiką atitinkančios sistemos sukūrimui. Projekto rezultatas bus unifikuota sistema skirtingiems kavilifikacijos lygmenims.