Τελικό Συνέδριο του Έργου SWFM-QF

Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία το τελικό συνέδριο του Ευρωπαϊκού Έργου  SWFM-QF «Ανάπτυξη Ευρωπαϊκού Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων για τους Διαχειριστές Εγκαταστάσεων Στερεών Αποβλήτων» – Towards a European Qualifications Framework for Solid Waste Managers που διοργάνωσαν οι εταίροι του έργου σε συνεργασία με το ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας, την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2014, στο Ξενοδοχείο Mediterranean Palace, στην πόλη της Θεσσαλονίκης.

Κατά τη διάρκεια του τελικού συνεδρίου παρουσιάστηκαν αναλυτικά σε ξεχωριστές, συνεχόμενες συνεδρίες τα αποτελέσματα και τα παραδοτέα του έργου SWFM-QF καθώς και σύγχρονα θέματα για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων και τις τρέχουσες εξελίξεις σε ζητήματα της επαγγελματικής κατάρτισης στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.

Το τελικό συνέδριο του έργου SWFM-QF με τίτλο «Towards a European Qualifications Framework for Solid Waste Facilities Managers» αποτελεί τον “επίλογο” μιας επιτυχημένης συνεργασίας δύο ετών μεταξύ 13 φορέων από 8 ευρωπαϊκές χώρες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα του συνεδρίου, παρακαλώ ελέγξτε τους παρακάτω συνδέσμους: 

(πρόγραμμα, πρόσκληση, αφίσα, banner, stationery, παρουσιάσεις (1ο/2ο μέρος)φωτογραφίες)