SWFM-QF na Facebook i Linkedin

Zachęcamy Państwa do śledzenia na bieżąco informacji na temat projektu SWFM-QF oraz rozwoju ujednoliconych Ram Kwalifikacji dla zarządzających instalacjami gospodarki odpadami. W tym celu wystarczy „polubić” nasz profil na Facebook: https://www.facebook.com/pages/Swfm-Qf-Project/770843596277348

Dodatkowo, stworzyliśmy także grupę projektu SWFM-QF na Linkedin:

http://www.linkedin.com/groups?gid=7425053&trk=my_groups-b-grp-v