Το SWFM-QF στο Facebook και Linkedin

Επωφεληθείτε από τη συνεχή ενημέρωση που παρέχεται από το SWFM-QF όσον αφορά την ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων και της κατάρτισης για την αντιμετώπιση των αναγκών των στελεχών στον τομέα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, κάνοντας κλικ στο like στη σελίδα μας στο Facebook “like”:

https://www.facebook.com/pages/Swfm-Qf-Project/770843596277348

Επιπλέον, δημιουργήθηκε και μια ομάδα στο Linkedin.

http://www.linkedin.com/groups?gid=7425053&trk=my_groups-b-grp-v