Aktualności
Wiedza

Projekt SWFM-QF project został dofinansowany w ramach Wielostronnych Projektów LEONARDO DA VINCI dla rozwoju innowacji, stanowiących element programu edukacyjnego Unii Europejskiej “Uczenie się przez całe życie”(umowę dotacyjną o numerze referencyjnym 2012-3351/001-001 podpisano 12/09/2012, numer projektu: 528022-LLP-1-2012-1-GR-LEONARDO-LMP).

Biuletyn:

Czas trwania projektu: 01.11.2012 – 31.10.2014

Projekt SWFM-QF powstaje dzięki współpracy trzynastu partnerów z ośmiu krajów UE: Grecji, Niemiec, Węgier, Włoch, Litwy, Szkocji, Bułgarii oraz Polski.
Koordynatorem projektu jest grecka firma SIGMA Consultants Ltd.