Ερωτ/γιο
Γνωσιακή Βάση

Το έργο SWFM-QFΑνάπτυξη Επαγγελματικού Περιγράμματος για Στελέχη Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων” έχει χρηματοδοτηθεί στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Διά Βίου Μάθησης της δράσης του LEONARDO DA VINCI, σχέδια για την ανάπτυξη της καινοτομίας. (Συμφωνία επιχορήγησης 2012-3351/001-001, 12/09/2012, Project no 528022-LLP-1-2012-1-GR-LEONARDO-LMP).

Newsletter:

Η διάρκεια του έργου είναι 24 μήνες, από την 1/11/2012 έως την 31/10/2014

Συντονιστής του έργου είναι η εταιρεία SIGMA Consultants ΕΠΕ (SIGMA) – Ελλάδα, μια εταιρεία συμβούλων που ειδικεύεται σε θέματα Περιβάλλοντος, Ενέργειας, Υγείας & Ασφάλειας καθώς και στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικιού, στους παραπάνω τομείς. Το εταιρικό σχήμα του έργου SWFM-QF περιλαμβάνει ακόμη 12 φορείς από 8 χώρες της Ε.Ε.: Ελλάδα, Γερμανία, Ουγγαρία, Ιταλία, Λιθουανία, Αγγλία, Πολωνία και Βουλγαρία.